วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Foxfire or Fairyfire
                    FOXFIRE หรือเห็ดเรืองแสง

     แสงที่เปล่งออกมาจากเห็ดชนิดนี้เกิดจาก
     กระบวนการเจริญเติบโตของ เชื้อรา
     แม้เป็นเพียงแสงสลัวๆ
     เมื่ออยู่ในทีี่มืดสนิทก็สว่างพอที่จะ
     อ่านหนังสือได้

       "แสงของมันไม่ควรถูกเรียกว่า 'ไฟ'
       เพราะให้ความรู้สึกเย็นเมื่อสัมผัส"
           (อลิสโตเติล นักปรัชญา)Credit:
The article;www.indepencil.com
      Image;www.lazerhorse.org
                            ;plus.google.com


วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559

"What do you use to walk?"


                คุณใช้อะไรเดิน?
 คุณคงกำลังคิดว่า  :  "ถามบ้าอะไร"


 ส่วนฉันนะหรอ : "กำลังอยากรู้ตำตอบของคุณนะสิ :p"  ไม่มีอะไรหรอก แค่อยากจะบอกว่า การเดินหรือการก้าวต่อไป
ไม่ได้สักแต่ว่าจะมีเท้าแล้วจะเดินต่อไปได้
การที่จะเดินได้ก็มีองคฺ์ประกอบหลายอย่างหลายปัจจัย
ในการเกื้อหนุนให้สามารถเดินต่อไป
เท้าอาจเป็นเพียงองค์ประกอบเล็กๆที่ชัดเจนที่สุด
จึงมักจะเป็นสิ่งแรกที่เกือบทุกคน จะนึกถึง
เมื่อมีคนถามว่า   "ใช้อะไรเดิน?"     " คุณละใช้อะไรเดิน?"


Credit : Video music ; Swagger Time- M.A.P.6
              Image: www.lotusnoss.in.th