วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559

"What do you use to walk?"


                คุณใช้อะไรเดิน?
 คุณคงกำลังคิดว่า  :  "ถามบ้าอะไร"


 ส่วนฉันนะหรอ : "กำลังอยากรู้ตำตอบของคุณนะสิ :p"  ไม่มีอะไรหรอก แค่อยากจะบอกว่า การเดินหรือการก้าวต่อไป
ไม่ได้สักแต่ว่าจะมีเท้าแล้วจะเดินต่อไปได้
การที่จะเดินได้ก็มีองคฺ์ประกอบหลายอย่างหลายปัจจัย
ในการเกื้อหนุนให้สามารถเดินต่อไป
เท้าอาจเป็นเพียงองค์ประกอบเล็กๆที่ชัดเจนที่สุด
จึงมักจะเป็นสิ่งแรกที่เกือบทุกคน จะนึกถึง
เมื่อมีคนถามว่า   "ใช้อะไรเดิน?"     " คุณละใช้อะไรเดิน?"


Credit : Video music ; Swagger Time- M.A.P.6
              Image: www.lotusnoss.in.th